با همکاری موسسه آموزش بانکداری ایران؛دوره مهارت شغلی مدیریت عالی بانک برگزار می شود

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، دوره مدیریت عالی بانک در سطح دکتری Doctorate of Bank Management (DBM) برگزار می کند.

بیشتر بخوانید