در چهار ماهه نخست سال ۹۸ روی داد؛برگزاری ۲ هزار و ۳۰۰ نفر ساعت آموزش در منطقه همدان

از ابتدای سال تا پایان تیرماه ۹۸، بیش از دو هزار و ۳۰۰ نفر ساعت آموزش، با عناوین مختلف به

بیشتر بخوانید