اهدای یک دستگاه آمبولانس توسط بانک رفاه به دانشگاه علوم پزشکی اراک

بانک رفاه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و حمایت از نظام سلامت کشور، علاوه بر اهدای یک دستگاه آمبولانس،

بیشتر بخوانید