تفاهم نامه همکاری طرح اقتصاد مقاومتی با آلومینیوم هرمزگان امضا شد

رییس سازمان صنعت معدن وتجارت هرمزگان از امضای تفاهم نامه همکاری طرح اقتصاد مقاومتی با شرکت آلومینیوم المهدی هرمزگان به

بیشتر بخوانید