افزایش دو برابری تولید شمش در آلومینیوم المهدی بندرعباس

مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی بندرعباس گفت: تولید شمش آلومینیوم در این شرکت از ابتدای سال تاکنون بیش از دو برابر

بیشتر بخوانید

با استقرا گروه مپنا،آلومینیوم المهدی در مسیر شکوفایی قرار گرفت

استاندار هرمزگان با بیان اینکه شرکت آلومینیوم المهدی بندرعباس در حال حاضر یکی از بنگاه های قوی و موفق کشور

بیشتر بخوانید