خاموشی روزی 2 ساعت بهتر از مصرف مازوت است

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط ‌زیست گفت: از نظر من بهتر است که روزی دو ساعت خاموشی

بیشتر بخوانید