معاون بهداشت وزارت بهداشت
رعایت اصول بهداشتی و رضایت ۹۱ درصدی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: از ۸۳ هزار نفر شرکت کننده آزمون کارشناسی ارشد که به پرسش نامه‌ها پاسخ دادند،

بیشتر بخوانید