دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو :
قطعه‌سازان با آزادسازی واردات خودرو موافق هستند

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: قطعه‌سازان موافق آزادسازی واردات خودرو با تعرفه صفر به شرط آزاد شدن

بیشتر بخوانید