پیرو ابلاغیه رهبر انقلاب صورت گرفت
برگزاری اولین جلسه کمیته اجرایی برای آزاد سازی سهام عدالت

پیرو ابلاغیه مهم رهبر معظم انقلاب در خصوص آزاد سازی سهام عدالت و مذاکرات امروز جلسه هیات دولت، نخستین جلسه

بیشتر بخوانید