با افتتاح آزاده راه تهران شمال بیش از ۸۶ میلیون لیتر بنزین در سال صرفه جویی می‌شود

معاون توسعه ساختمان و انرژی بنیاد مستضعفان از صرفه جویی ۸۶ میلیون لیتری بنزین با بهره برداری از قطعه اول

بیشتر بخوانید