در پنجمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران بررسی شد؛آثار مثبت آزادسازی قیمت در صنعت حمل و نقل هوایی

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران که با حضور رئیس سازمان هواپیمایی کشور برگزار شد، به بررسی

بیشتر بخوانید