یک کارشناس ارشد بازار سرمایه:اثر حذف ارز دولتی بر کدام صنایع بیشتر است؟

حسن رضایی پور: «تحریم‌های موجود می‌تواند صنایع نفتی، پتروشیمی، فلزات و معدنی‌ها را برای دوره کوتاه تحت تاثیر قرار دهد؛

بیشتر بخوانید