همکاری و اقدامات مؤثر دستگاه ها در آزادسازی سواحل گیلان

مدیر کل بنادر و دریانوردی گیلان گفت: اقدامات موثری در راستای آزادسازی سواحل صورت پذیرفته است. به گزارش آژانس رویدادهای

بیشتر بخوانید