آمادگی تلفن همراه ها از باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ در مدت سه هفته

معاون رگولاتوری سازمان تنظیم مقررات گفت: آمادگی لازم در اپراتورهای تلفن همراه برای استفاده از باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ ظرف

بیشتر بخوانید