افتتاح ادامه آزادراه همت – کرج تا ۲ روز دیگر

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از افتتاح ادامه آزادراه شهید همت

بیشتر بخوانید