درخشش پتروشیمی مروارید در جشنواره خلیج فارس

خانواده هنرمند شرکت پتروشیمی مروارید در دو رشته موسیقی و عکاسی در جشنواره فرهنگی و هنری خلیج فارس حائز رتبه

بیشتر بخوانید