عربستان تا پایان نوامبربه ظرفیت کامل تولید نفت بازمیگردد

مقامات شرکت آرامکوی عربستان اعلام کردند امیدوارند تا پایان نوامبر(۱۲ آذر) باقیمانده خساراتی را که حملات ماه گذشته به این

بیشتر بخوانید