وزیر نیرو:بانوان باید در هیئت مدیره شرکت‌های صنعت آب و برق حضور داشته باشند

وزیر نیرو با اشاره به اینکه فراخوان انتخاب مدیران باید به سایر بخش‌های شرکت‌ها تسری پیدا کند، گفت: به زودی

بیشتر بخوانید