توضیح روابط عمومی شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب درباره حادثه آتش سوزی اطراف خطوط لوله نفت برومی

رئیس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از مهار آتش سوزی نیزارهای اطراف خطوط لوله نفت منطقه برومی اهواز

بیشتر بخوانید

ادامه تلاش عراق برای مهار آتش سوزی چاه‌های نفت

وزارت نفت عراق موفق شد یکی از دو چاه نفتی میدان نفتی خباز را که چهارشنبه هفته گذشته در نتیجه

بیشتر بخوانید