وزیر صمت در پیگیری مهار آتش جنگل های قره داغ:صنعت به مسئولیت اجتماعی خود پایبند است

رضا رحمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت درباره تامین تجهیزات برای مهار آتش سوزی جنگل های منطقه خداافرین گفت : مذاکرات

بیشتر بخوانید