تعریف و اجرای طرح‌های فناوری حوزه آب و خشکسالی در بوشهر

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه استان

بیشتر بخوانید