مدیرعامل آبفای جنوب شرقی استان تهران:متوسط سرانه مصرف آب در شهرستان پیشوا 63 درصد بیشتر از سرانه مصوب است

مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران با اشاره به اینکه متوسط سرانه مصرف در شهرستان پیشوا 63 درصد بیشتر

بیشتر بخوانید