ربیعی:آماری از فروش نفت ارائه نمی کنیم

سخنگوی دولت گفت: خود من از چند منبع موثق موضوع فروش نفت را دنبال می‌کنم و این کاری است که

بیشتر بخوانید

ناوگان شرکت ملی نفتکش در رده اول دنیا است

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش گفت: شرکت ملی نفتکش از نظر توناژ در رده اول دنیا قرار دارد. به گزارش” آوای

بیشتر بخوانید