فریدون مجلسی مطرح کرد:
مدیران سفارشی ریشه پتروشیمی را می زنند!

روش سفارش این مجلسی و آن دولت‌مرد برای انتصاب به قدری هزینه‌ساز است كه «مدیران نا آشنا به امور مربوط

بیشتر بخوانید

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس :
تولید پتروشیمی‌ها در دوران کرونا افزایش یافت

ربیعی به اقدام‌های پتروشیمی‌ها از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور اشاره کرد و گفت: همه این اقدام‌ها به نحوی

بیشتر بخوانید