راه‌اندازی مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در نفت‌خیز

حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از راه‌اندازی مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا با هماهنگی دانشگاه علوم

بیشتر بخوانید