بالاخره تخلفات زنجیره ای ها قربانی گرفت؛
مدیرعامل افق کوروش در آستانه برکناری

مدیرعامل بزرگ ترین فروشگاه زنجیره ای ایران در آستانه برکناری قرار گرفت. به گزارش آوای صنعت ، خبرها حاکی از آن است

بیشتر بخوانید