امضای دو قرارداد سرمایه گذاری توسط ایمپاسکو در ۵ ماهه امسال

قرارداد انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید پترولیوم کک و نیز احداث کارخانه تولید سدیم سیانید در ۶

بیشتر بخوانید