4 طرح صنعتی و معدنی در 3 استان به بهره برداری رسید

4 طرح صنعتی و معدنی در استان های هرمزگان، کرمان و مازندران با فرمان ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو افتتاح شدند.

به گزارش” آوای صنعت ”، فاز نخست مجتمع گندله سازی 2.5 میلیون تنی مادکوش در منطقه ویژه خلیج فارس، اسکله شماره 5 بندر منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب در استان هرمزگان با ظرفیت تخلیه و بارگیری 1.2 میلیون تن، واحد 5 میلیون تنی گندله سازی شماره یک شرکت گهر زمین در استان کرمان و پایانه صادراتی محصولات کشاورزی روماک گستر پارس افتتاح شدند.

با راه اندازی این طرح ها- که 8520 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده- برای 1360 نفر اشتغال ایجاد شده است. با بهره برداری از 2 کارخانه گندله سازی مذکور، 14 درصد به ظرفیت تولید گندله در کشور افزوده شد.