مدیر برق شهرستان سیرجان عنوان کرد:
مشارکت شرکت گل گهر در اجرای پروژه شهر نور در سیرجان

مدیر برق شهرستان سیرجان گفت: پروژه شهر نور بر اساس تفاهم نامه ای بین استانداری کرمان، شرکت معدنی و صنعتی

بیشتر بخوانید

سخنگوی صنعت برق:
رفع محدودیت برقی ۳۶ کارخانه سیمان در اولویت تامین برق

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: با هماهنگی وزارتخانه های نیرو و صمت، کارخانجات سیمانی که از روز گذشته

بیشتر بخوانید