مهندس كاویان اعلام کرد
سال 99،سال تحول دیجیتال در فرایندهای منابع انسانی مارون

مدیرعامل شرکت بهره¬برداری نفت و گاز مارون در گزارشی به تشریح اهم برنامه¬های سال 99 این شرکت در حوزه منابع

بیشتر بخوانید