معاون حقوقی رئیس جمهوری : اجازه دولت مانع اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی نیست

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: با قانون جدید دامنه شمول ماده (976) قانون مدنی در اعطای تابعیت از طریق سیستم خون توسعه یافته است و شامل پدر و مادر هردو می‌شود. البته موضوع ماده 1060 در اجازه دولت به ازدواج با مرد خارجی لغو نشده ولی مانع اعطای تابعیت نیست.

بیشتر بخوانید