170 هزار مترعملیات حفاری اکتشافی در سال 99

رشد بی سابقه ذخایر عناصر ارزشمند معدنی در کشور به ثبت رسید.

به گزارش” آوای صنعت ”، کل حفاری های اکتشافی انجام شده در سال 99 به رغم فشارهای خارجی و تاثیرات تحریم، به 170 هزار متر رسید.

عملیات اکتشافی انجام شده شامل؛ اکتشافات عمومی، شناسایی و پی جویی بوده که عمدتا معطوف به سنگ آهن، زغال سنگ، بوکسیت، عناصر نادر خاکی، طلا و مس است.

2712 میلیارد ریال سرمایه گذاری

در بخش اکتشافات، مجموع هزینه های اکتشافی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته در سال گذشته با توجه به افزایش هزینه های خدمات اکتشافی به بیش از 2712 میلیارد ریال رسید.

ایمیدرو با همراهی شرکت های زیرمجموعه و تابعه، اجرای عملیات اکتشافی در وسعت 650 هزار کیلومتر مربع را از سال 97 در دستور کار قرار داده است. اشتغالزایی در مناطق کمتر توسعه یافته و تامین خوراک بخش تولید، از مهم ترین راهبردهای این استراتژی در بخش معدن و صنایع معدنی است.