۷ شرکت سیمانی دیگر بورس کالایی شدند

مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه های جداگانه از پذیرش محصول ۷ شرکت سیمانی شامل شرکت های سیمان فیروزکوه، هرمزگان، دشتستان، توسعه ماهان کرمان، سپاهان، سیمان سفید شرق و شرکت بین المللی ساروج بوشهر در بازار اصلی این بورس خبر داد.

به گزارش” آوای صنعت ”، براساس اطلاعیه های منتشر شده، پذیرش محصول سیمان شرکت های سیمان فیروزکوه، هرمزگان و شرکت سیمان بین المللی ساروج بوشهر پس از بررسی مدارک و مستندات در دویست و نود و هفتمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۳۱ خرداد ماه جاری در بازار اصلی بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین کمیته عرضه بورس کالا در دویست و نود و هشتمین جلسه خود در تاریخ ۲ تیر ماه محصول سیمان شرکت های سیمان سپاهان، توسعه ماهان کرمان، دشتستان و سیمان سفید شرق را پس از بررسی مدارک و مستندات در بازار اصلی پذیرش کرد.