۵۸ معادن راکد استان بوشهر فعال سازی می شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: برنامه ریزی گسترده ای داریم تا معادن راکد استان بوشهر فعال شوند که تاکنون ۱۲ واحد فعال شده است.

به گزارش” آوای صنعت ”، سید حسین حسینی گفت: استان بوشهر در حوزه معادن دارای ظرفیت های بسیار زیادی است که استفاده مناسب از این ظرفیت ها نقش مهمی در توسعه اشتغال و درآمدزایی خواهد داشت.

وی از تلاش ویژه برای فعال سازی معادن راکد در سطح استان خبر داد و اضافه کرد: طی سال جاری تاکنون ۱۲ واحد معدنی بوشهر احیا شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به اجرای مرحله مزایده ۵۸ معدن راکد بوشهر خاطرنشان کرد: این معادن با ورود سرمایه ‎گذاران شمار دیگری از واحدهای معدنی استان فعال می‎ شوند.

حسینی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان بوشهر تلاش ویژه ای را برای فعال سای واحدهای معدنی به عنوان بخشی از اقتصاد در دستور کار دارد زیرا منبع درآمدی مناسب به شمار می رود.