۳۳۰۰ معدن غیرفعال در کشور وجود دارد

براساس آخرین پایش مرکز آمار ایران، کل معادن کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰ هزار و ۱۷۰ معدن بوده که از این تعداد ۶ هزار و ۸۶۱ معدن فعال و ۳ هزار و ۳۰۹ معدن غیر فعال هستند.

به گزارش” آوای صنعت ”، بر اساس گزارش مرکز آمار، از ۶ هزار و ۸۶۱ معدن فعال ۶ هزار و ۴۴۹ معدن در حال بهره‌برداری، ۲۸۹ معدن در حال بهره‌برداری و اکتشاف و ۱۲۳ معدن در حال بهره‌برداری، تجهیز و آماده‌سازی بوده است.

همچنین از ۳ هزار و ۳۰۹ معدن غیر فعال در کشور نیز، تعداد ۲۹۸ معدن فقط در حال تجهیز و آماده‌سازی، ۶۰ معدن دارای فعالیت کمتر از ۳۰ روز، ۵۱۳ معدن تعطیل دائم، ۲ هزار و ۸ معدن تعطیل موقت و ۴۳۰ معدن سایر موارد را شامل می‌شود.

قابل ذکر است مرکز آمار ایران دلیل غیرفعال شدن معادن کشور را بلوکه شدن معدن، رکود بازار، نداشتن مجوز ، مشکلات حقوقی و زیست محیطی و … ذکر کرده است.