۲ انتصاب در هسته گزینش صنعت نفت

دبیر هیئت مرکزی گزینش وزارت نفت در احکامی، سرپرست هسته گزینش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سرپرست هسته گزینش شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب را منصوب کرد.

به گزارش” آوای صنعت ”، مجتبی احمدی را به سرپرستی هسته گزینش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و عبدالله شیرعلی‌پور را به سرپرستی هسته گزینش شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب منصوب کرده است.

در متن احکام یادشده، به مصوبه و صورتجلسه هیئت مرکزی گزینش به شماره ۱۰.ده.۹۹.۱۰۰.۱۲ مورخ دهم اسفندماه امسال و ماده ۱۰ قانون گزینش استناد شده است.