گواهینامه سیستم مدیریت یكپارچه مارون تمدید شد

آیین اختتامیه ممیزی مراقبتی دوم سیستم مدیریت یکپارچه شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون برگزار و گواهینامه های ISO9001:2015، ISO14001:2015 و OHSAS:2007 این شرکت برای یکسال دیگر تمدید گردید.

به گزارش” آوای صنعت ”،  مدیر عامل این شرکت ضمن تقدیر از عملکرد کارکنان این شرکت که موجبات تمدید این گواهینامه را فراهم آورده است، بر لزوم درس آموزی و تلاش جهت بهبود برخی رویه های عملیاتی و اداری سازمان تاکید کرد و گفت: سیستم مدیریت یکپارچه توسط سازمان بکارگرفته می شود تا امور فرآیندی خود را در هر دو بخش عملیات و ستاد راهبری کرده و اهداف خود و ذینفعانش را محقق سازد.

مهندس حمید کاویان با اشاره به اینکه برخلاف گذشته، وجود این سیستم برای کارکنان سازمان کاملا مشهود گردیده، افزود: استقرار این سیستم، سازمان را در تدوین چشم انداز، خطی مشی ها، راهبردها و اهداف خرد و کلان یاری رسانده و دید مدیریتی را گسترده تر نموده است.

سرممیز تیم ممیزی، به روزرسانی سیستم های مدیریتی، مسئولیت پذیری، تبحر در پاسخگویی، داشتن دانش فنی سطح بالا، کسب دستاوردهای بزرگ و تاثیرگذار در عرصه زیست محیطی و سرعت عمل در بهبود موارد قابل بهبود را از نقاط قوت شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون دانست و اذعان داشت: ممیزی های داخلی که توسط کارگروه های متشکل از کارکنان خود شرکت انجام شده است نیز بسیار دقیق، روزآمد و اثربخش ارزیابی می شود.

گفتنی است این ممیزی مراقبتی با هدف ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای  طی دو روز، پنجم و ششم بهمن ماه، توسط نماينده شرکت FQC آلمان انجام گردید.

منبع:شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون