کمبود گاز در پاکستان بحرانی شد

با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش مصرف گاز در پاکستان شهرهای بزرگ این کشور دچار افت شدید فشار گاز شده‌اند.

به گزارش ” آوای صنعت ”، با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش مصرف گاز در پاکستان شهرهای بزرگ این کشور دچار کاهش شدید فشار گاز شده‌اند.

پاکستان به 6 میلیارد متر مکعب گاز نیاز دارد که فقط می‌تواند 4 میلیارد متر مکعب گاز برای مردم فراهم کند.

بیشتر کارخانه‌های ایالت سند پاکستان به خاطر کمبود گاز تعطیل شده‌اند این در حالی است که پمپ‌های گاز سی ان جی در کراچی مرکز این ایالت از 3 روز گذشته تعطیل است.

در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب هم گاز سهمیه بندی شد و برخی مناطق به مدت 12 ساعت از گاز محروم هستند.