کمبود برق مانع درخشش شرکت‌های آلومینیومی نشد

بررسی عملکرد شرکت‌‌های آلومینیومی نشان می‌دهد این شرکت‌ها با وجود کمبود و محدودیت‌های برق در نیمسال ابتدای سال‌جاری افت عملکرد نداشتند و میزان تولید شرکت‌های آلومینای ایران و سالکو در مردادماه و همچنین در بازه زمانی پنج‌ماهه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند صعودی داشته ‌است.

به گزارش” آوای صنعت ”، بررسی نمودار آمار منتشرشده از شرکت آلومینای ایران حاکی از آن است که این شرکت در مرداد سال‌جاری حدود 21 هزار و 132 تن پودر آلومینا تولید کرده که این میزان نسبت به ماه مشابه سال گذشته با رشد 9درصدی روبه‌رو شده است. میزان تولید این محصول در مرداد سال گذشته 19هزار و 305 تن بوده است.

همچنین نمودار مقابل نشان می‌دهد این شرکت توانسته در پنج‌ماه نخست سال‌جاری حدود 96 هزار و 528 تن پودر آلومینا تولید و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6درصد افت را تجربه کند. شرکت آلومینای ایران در مدت‌زمان پنج‌ماهه سال 1399 توانسته بود 102هزار و 593 تن پودر آلومینا تولید کند.

 بررسی میزان تولید یک‌ماهه شمش آلومینیوم

نمودار میزان تولید شمش آلومینیومی توسط شرکت‌های آلومینای ایران، المهدی، ایرالکو و سالکو  را در مردادماه سال‌جاری و گذشته نشان می‌دهد. این شرکت در مرداد امسال، 2 هزار و 992 تن شمش آلومینیوم تولید کرد و نسبت به مردادماه سال گذشته 44درصد رشد داشته است. میزان تولید شمش این شرکت در مردادماه سال 1399 حدود 2هزار و 81 تن برآورد شده است. براساس این نمودار شرکت المهدی در ماه گذشته 10هزار و 101 تن شمش آلومینیومی تولید کرد و این در حالی است که این شرکت در مردادماه سال گذشته چیزی حدود 4هزار و 600 تن شمش تولید کرده بود و با مقایسه این دو آمار شاهد افت 15درصدی در مرداد 1400 هستیم.

همچنین نمودار پایین نشان می‌دهد، شرکت ایرالکو در مردادماه 1399 حدود 15هزار و 829 تن شمش آلومینیومی تولید کرد که این میزان در مردادماه سال جاری با کاهش 8درصدی به 14هزار و 559 تن رسید. شرکت سالکو نیز در مردادماه امسال 14هزار و 720 تن شمش آلومینیوم تولید کرد که در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته 132درصد افزایش تولید را تجربه کرد. قابل‌ذکر است که این شرکت در مردادماه سال گذشته 6 هزار و 344 تن شمش تولید کرده بود.

 بررسی میزان تولید پنج‌ماهه شمش آلومینیوم

بررسی آمار منتشرشده میزان تولید پنج‌ماهه شرکت‌های آلومینیومی نشان می‌دهد قطعی‌های برق در فصل‌های بهار و تابستان سال جاری مانع فعالیت و کاهش ظرفیت تولید مجموعه‌های تولیدکننده شمش آلومینیوم نشده است، به‌طوری‌که شرکت آلومینای ایران در مدت‌زمان پنج‌ماهه منتهی به مردادماه سال‌جاری توانست 15هزار و 687 تن تولید کند و نسبت به تولید پنج‌ماهه سال گذشته با میزان 9 هزار و سه تن چیزی حدود 74درصد رشد تولید را به ثبت برساند.

همچنین شرکت المهدی در مدت‌زمان مورد بررسی 62هزار و 944 تن شمش آلومینیوم تولید کرد. این شرکت در دوره پنج‌ماهه سال گذشته 28هزار و 691 تن از این محصول تولید کرد و مقایسه این آمار 5درصد افت تولید را در سال‌جاری نشان می‌دهد.

شرکت ایرالکو به‌عنوان یکی دیگر از تولیدکنندگان شمش آلومینیومی توانست در دوره پنج‌ماه ابتدایی سال جاری 75هزار و 873 تن شمش تولید کند و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 6 درصد کاهش تولید را به ثبت برساند. ایرالکو در بازه زمانی پنج‌ماه نخست سال گذشته چیزی حدود 80هزار و 310 تن شمش تولید کرده بود.

شرکت سالکو با وجود تمام مشکلات توانست دوره موردبررسی را با ثبت رکورد پشت سر بگذارد و رشد چشمگیر 229درصدی را گزارش می‌دهد. این شرکت 63هزار و 143 تن و 19هزار و 181 تن به ترتیب در دوره پنج‌ماه منتهی به مردادماه سال‌جاری و گذشته را به ثبت رسانده است.