کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ مشروط تصویب شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس گفت:کلیات لایحه بودجه در این کمیسیون به صورت مشروط رأی آورد و اصلاحاتی در آن صورت گرفت چون برخی از نمایندگان و اعضای کمیسیون مخالف آن بودند.

به گزارش” آوای صنعت ”، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه 14 بهمن) قوه مقننه در تشریح مصوبات این کمیسیون، گفت:برخی از نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق موافق کلیات لایحه ای که دولت به مجلس ارائه کرده بود، نبودند.

وی با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به صورت مشروط رأی آورد و اصلاحاتی در آن صورت گرفت، ادامه داد:در حوزه درآمدی لایحه بودجه ارائه شده به کمیسیون تلفیق، درآمدها 317 هزار میلیارد تومان بود که این مقدار در مصوبه کمیسیون تلفیق به 455 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

نماینده آباده در مجلس افزود: در لایحه بودجه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 252 هزار میلیارد تومان بود که این میزان در کمیسیون تلفیق به میزان 368 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه دولت 298 هزار میلیارد تومان بوده که در مصوبه تلیق به 370 هزار میلیارد تومان رسیده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه عنوان کرد: در لایحه دولت 841 هزار میلیارد تومان به عنوان منابع بودجه عمومی آمده است، اما در بند و تبصره 2 یک اعتبار 90 هزار میلیارد تومانی آمده که در ردیف‌های بودجه نیامده است.

زارع  اضافه کرد: علاوه بر این یک 35 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه نیز آمده که این 35 هزار میلیارد تومان هم باید به 841 هزار میلیارد تومان اضافه شود و 50 هزار میلیارد تومان از تبصره 4 لایحه بودجه که آقای رئیس جمهور نامه زده‌اند، این به این معناست که سرجمع تبصره 4، 90 هزار میلیارد تومان است که در لایحه بوده و در ردیف‌ها محاسبه نشده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس اظهار داشت: من فکر می‌کنم لایحه دولت به جای 841 هزار میلیارد تومان حداقل 1050 هزار میلیارد تومان بوده است.

منبع: تسنیم