” کزغال ” برای بهره بردای از معادن به خراسان جنوبی می رود

شرکت زغال سنگ پروده طبس از نتایج شرکت در مزایده گفت.

به گزارش” آوای صنعت ”، شرکت زغال سنگ پروده طبس از نتایج شرکت در مزایده خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، در مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، مجوز برداشت، گواهی کشف و پروانه بهره برداری معادن استان خراسان جنوبی -محدوده اکتشافی منطقه امیر آباد و ازبکوه شرکت و برنده شده است.