کدام کشورها اقتصاد خدمات محور دارند؟

تقریبا کل اقتصاد جبل الطارق را بخش خدمات تشکیل می‌دهد.

به گزارش ” آوای صنعت ”،  در حال حاضر بخش خدمات بیشترین نقش را در اشتغال زایی و رشد اقتصادی کشورهای جهان دارد به گونه ای که طبق اعلام بانک جهانی در حال حاضر بخش خدمات بار بیش از ۵۰ درصد کل اشتغال‌زایی در جهان را بر دوش می‌کشد که این نسبت برای کشورهای با درآمد سرانه بالا به طور متوسط به ۷۵ درصد رسیده است.

بر همین اساس کشورهایی که بخش خدمات در آن‌ها بیشترین سهم را از تولید ناخالص داخلی دارد عبارت اند از:

۱-جبل الطارق

حجم تولیدات ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: دو میلیارد و ۴۴ میلیون دلار

سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی: ۹۹.۱ درصد

۲- باربادوس

حجم تولیدات ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: چهار میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار

سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی: ۹۳.۸ درصد

۳- هنگ‌کنگ

حجم تولیدات ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۳۴۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار

سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی: ۹۲.۷ درصد

۴- مالت

حجم تولیدات ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۱۲ میلیارد و ۱۰ میلیون دلار

سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی: ۸۸.۱ درصد

۵- لوکزامبورگ

حجم تولیدات ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۶۳ میلیارد و ۵۲۰ میلیون دلار

سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی: ۸۷.۹  درصد

۶- قبرس

حجم تولیدات ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۲۱ میلیارد و ۱۱ میلیون دلار

سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی: ۸۶.۸ درصد

۷- انگلیس

حجم تولیدات ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: دو تریلیون و ۵۶۵میلیارد دلار

سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی: ۸۰.۴ درصد

۸- آمریکا

حجم تولیدات ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۲۱تریلیون و ۳۶۰میلیارد دلار

سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی: ۸۰.۲ درصد

۹- یونان

حجم تولیدات ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۲۰۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار

سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی: ۸۰ درصد

۱۰- فرانسه

حجم تولیدات ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: دو تریلیون و ۵۷۵میلیارد دلار

سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی: ۷۷.۹ درصد