کدام مشاغل تعطیل نیست؟

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: از شنبه تعطیلی ۱۰ روزه را در کشور تجربه خواهیم کرد. در شهرهای قرمز فقط مشاغل گروه یک می‌توانند فعالیت داشته باشند و مشاغل گروه دو، سه و چهار حق فعالیت ندارند.