کارکنان‌ شرکت های گهر زمین و فولاد سیرجان ایرانیان در برنامه واکسیناسیون شرکت گل گهر قرار گرفتند

مدیر سلامت،‌ ایمنی و محیط‌زیست شرکت گل‌گهر گفت: واکسیناسیون کووید کارکنان و کارگران شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به خوبی آغاز و با سرعت مناسب در حال انجام است.

مهندس حمزه اله بخشی افزود: با توجه به تکمیل ظرفیت واکسیناسیون شرکت گل گهر و انجام  واکسیناسیون بسیاری از شرکت‌هایی که در برنامه واکسیناسیون گل گهر اعلام شدند در چند روز آینده، با توجه به درخواست سایر شرکت‌های منطقه، واکسیناسیون کارکنان و کارگران شرکت گهر زمین و شرکت های پیمانکار مستقر در معدن شماره ۳ و نیز شرکت فولاد سیرجان ایرانیان در برنامه واکسیناسیون شرکت گل‌گهر قرار گرفتند.