کارآفرینان از فاطمی امین رضایت دارند

یک تحلیلگر اقتصادی گفت: با توجه به تجارب فاطمی امین در وزارت صمت، کارآفرینان از عملکرد وی رضایت دارند و دو سال نخست دولت سیزدهم رویکرد اقتصاد کلان کشور «دولتی» است.

به گزارش” آوای صنعت ”، جمشید عدالتیان شهریاری در توضیح تیم اقتصادی پیشنهادی دولت سیزدهم اظهار کرد: سیدرضا فاطمی امین، سابقه معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت و معاونت برنامه ریزی توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن را در کارنامه حرفه ای خود دارد و همین موضوع بر تجربه اجرایی وی صحه می گذارد.

وی افزود: تجارب وزیر پیشنهادی صمت در حوزه صنعت است تا بازرگانی؛ و در شرایط موجود با اخذ رای اعتماد از مجلس یازدهم، وظیفه خطیری در حوزه تولید و توزیع و کنترل قیمت ها برعهده خواهد داشت و با توجه به سوابق ایشان، بسیاری از کارآفرینان از فاطمی امین رضایت دارند.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: تیم اقتصادی پیشنهادی رئیس جمهور، گرایش اقتصاد مقاومتی و دولتی را دنبال خواهند کرد. با توجه به وضعیت معیشتی به نظر می رسد این تیم در دو سال نخست با سیاست یارانه و کوپن، وضعیت معیشتی دهک های پایین جامعه را ساماندهی می کنند و پس از دوسال بخش خصوصی را حمایت خواهند کرد.

وی بیان کرد: اگر برجام شکست بخورد چاره ای جز دولتی شدن اقتصاد نیست و در دو سال نخست اهتمام دولت بر برطرف کردن مشکلات معیشتی مردم است که اتخاذ سیاست دولتی اجتناب ناپذیر است؛ اما پس از آن حمایت از بخش خصوصی و کارآفرینی دنبال می شود.