پیمانکار پالایشگاه فاز ۱۳”پتروپارس ” شد

شرکت بهره‌برداری و مدیریت پتروپارس (POMC) سال ۱۴۰۰ را با موفقیت در مناقصه خدمات تجمیعی عملیات صنعتی و پشتیبانی پالایشگاه یازدهم مربوط به فاز ۱۳ پارس جنوبی آغاز کرد.

به گزارش” آوای صنعت ”، کارفرمای این پروژه شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی است و بر اساس شرح کار اعلام شده، شرکت POMC موظف است که عملیات بهره برداری، تعمیرات، خدمات اداری و پشتیبانی و نگهداری پالایشگاه فاز ۱۳ را در مدت ۱۸ ماه اجرا کند.

بر اساس نیازسنجی انجام شده برای این عملیات حدود ۱۴۰۰ نفر مورد نیاز است که با اولویت نیروهای بومی و نیروهای موجود در پالایشگاه فاز ۱۳ اقدام به جذب نیرو می‌شود.

منبع:پتروپارس