پیش بینی ثبت رکوردی جدید برای آلومینیوم

بازار آلومینیوم جهانی ناشی از سیاست حذف ظرفیت مازاد آلومینیوم و تعیین سقف تولید ۴۵ میلیون تنی کشور چین به منظور مدیریت آلایندگی کربنی در این کشور به سمت کسری عرضه پیش می رود و از بیش از ۱۰ سال مازاد عرضه فاصله می گیرد.

به گزارش” آوای صنعت ”، از اینرو پیش بینی می شودبهای هر تن آلومینیوم به سمت قبت رکورد تازه ای پیش رفته و به بالای ۳۵۰۰ دلار برسد.

تولید آلومینیوم چین فعلا در محدوده ۴۰ میلیون تن بوده و هنوز تا سقف مجاز فاصله داریم ولی تا سال ۲۰۲۴ به این هدف می رسیم و توسعه متوقف خواهد شد.

این موضوع عامل تحریک قیمت آلومینیوم به مرور زمان طی ماه ها خواهد بود.