پیشنهاد طرح احیای معادن کوچک مقیاس برای فعال سازی معدن خاک سرخ هرمز

در شورای معادن استان هرمزگان، طرح احیای معادن کوچک مقیاس برای فعال سازی معدن خاک سرخ هرمز پیشنهاداتی ارایه داد.

به گزارش” آوای صنعت ”، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در جلسه شورای معادن استان هرمزگان که به ریاست همتی؛ استاندار و اعضای شورای معادن استان هرمزگان برگزار شد، سید رضا عظیمی مدیر اجرایی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس پیشنهادات لازم برای نحوه فعال سازی معدن خاک سرخ هرمز را با لحاظ نمودن جمیع موارد و موانع موجود مطرح نمود.

فعال نمودن معدن خاک سرخ هرمز با لحاظ نمودن توسعه ژئوتوریسم در راستای رسالت اجتماعی و رعایت موارد زیست محیطی، مشروط به احداث واحد فرآوری محصولات میانی و پایین دستی و ممنوعیت صدور مواد معدنی خام از جزیره از جمله مواردی بود که در پیشنهادات ارائه شده با هدف ایجاد اشتغال پایدار و زنده نگداشتن معدن عنوان شد.

به گفته سید رضا عظیمی در شهریورماه سال جاری با توجه به اشاره مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از خام فروشی و فعال کردن معدن خاک سرخ هرمز هماهنگی های اولیه با بهره بردار و مراجع ذیربط برای نحوه فعال سازی معدن که قریب به 4 سال از غیر فعال شدن مجدد آن می گذرد در برنامه های کاری طرح قرار گرفت که نهایتاً پس از انجام بازدید میدانی اولیه از معدن خاک سرخ هرمز و امکانات موجود در جزیره هرمز و طی هماهنگی انجام شده توسط سازمان صمت استان هرمزگان، طرح موضوع فعال سازی معدن خاک سرخ هرمز در برنامه شورای معادن استان لحاظ گردید.

مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس در پایان افزود: امید است با تصمیمات اتخاذ شده، در اوایل سال 1400 شاهد فعال شدن مجدد معدن خاک سرخ هرمز با رویکرد جدید بوده و باز آفرینی اشتغال پایدار در جزیره زیبای هرمز، بتواند بارقه امید و توسعه اجتماعی را در مردم منطقه ایجاد کند.

منبع:شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران