پیشرفت 80 درصدی قدیمی ترین طرح صنعتی شمش های فولادی در سفید دشت

رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: قدیمی ترین طرح صنعتی شمش های فولادی در سفید دشت با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

به گزارش” آوای صنعت ”،  بهنام خسروی افزود: این طرح صنعتی پس از 12 سال رکود در ساخت با ورود سرمایه گذاران جدید روی ریل پیشرفت افتاده است.

خسروی افزود: طرح صنعتی شمش های فولادی هم اکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و نیمه اول سال آینده تکمیل و بهره برداری خواهد شد.

وی تصریح کرد: این طرح صنعتی به عنوان پنجمین تولیدکننده شمش های فولادی استان در زمان بهره برداری مواد اولیه کارخانجات مقاطع فولادی را تامین خواهد کرد.

رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: این واحد صنعتی با سرمایه گذاری 800میلیارد ریالی زمینه اشتغال 100 نفر را فراهم خواهد کرد.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاران جدید 80 درصد سرمایه مورد نیاز این طرح را تامین کرده اند.