پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی اسکله پارسیان مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

مدیرعامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب گفت: با تلاش متخصصان شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در خردادماه ۱۴۰۰ شاهد بهره برداری از اسکله اختصاصی پارسیان خواهیم بود.

به گزارش” آوای صنعت ”، علی عبداله نژاد در ادامه نظارت و ارزیابی از روند توسعه و تکمیل عمرانی ترمینال پارسیان از این پروژه بزرگ شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب بازدید کرد.

مدیرعامل شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در این بازدید میدانی خود با بیان اینکه اسکله اختصاصی و نیز تاسیسات ذخیره سازی مواد اولیه صادراتی مجتمع صنایع آلومینوم جنوب در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان اجرا شده است گفت: اسکله اختصاصی پارسیان، در حال حاضر پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد داشته است.

وی افزود: با تلاش متخصصان شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در خردادماه ۱۴۰۰ شاهد بهره برداری از اسکله اختصاصی پارسیان خواهیم بود.

عبداله نژاد خاطرنشان کرد: اسکله اختصاصی مجتمع صنایع آلومینوم جنوب جهت پهلوگیری کشتی های با حداکثر ظرفیت ۷۰۰۰۰ تن جهت حمل آلومینای فله، کک نفتی و قیر با ظرفیت تخلیه ۱۰۰۰ تن بر ساعت احداث گردیده است.

وی بیان داشت: سیلوی ذخیره سازی آلومینا، سیلوی ذخیره سازی قیر و سیلوی ذخیره سازی سی پی سی در اسلکه مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب احداث شده است.